top of page

zo 22 mei

|

https://www.kurnik.pl/oware/#t

2nd Online Polish Oware Championship

2nd Online Polish Oware Championship wyłącznie dla polskich graczy odbędą się w niedzielę 22 maja 2022 na platformie playok 2nd Online Polish Oware Championship exclusively for Polish based players will take place on Sunday 22nd May 2022 on the playok platform

Registration is Closed
See other events
2nd Online Polish Oware Championship
2nd Online Polish Oware Championship

Time & Location

22 mei 2022, 15:30 – 17:30 CEST

https://www.kurnik.pl/oware/#t

Guests

About the Event

II Turniej Online Oware Mistrzostw Polski nr. 9005519 odbędzie się w niedzielę 22 maja 2022 od 15:30 CEST, na platformie Playok / Kurnik, „Sign Up” zaczyna się o CEST. Te mistrzostwa, jak wskazuje tytuł, są przeznaczone tylko dla polskich graczy i mają być coroczną imprezą. Rejestracja jest bezpłatna i można jej dokonać ze strony wydarzeń na tej stronie. Aby się zarejestrować, kliknij zakładkę RSVP.

Warunkiem wstępnym rejestracji na mistrzostwa jest posiadanie nazwy użytkownika playok, o którą prosi się w formularzu rejestracyjnym. Jeśli go nie masz możesz zarejestrować się na playok pod adresem: https://www.kurnik.pl/rejestracja.phtml

Należy pamiętać, że jeśli nie podasz nam nazwy użytkownika playok podczas procesu rejestracji, a my nie rozpoznamy Twojej nazwy użytkownika, nie zostaniesz dodany do listy kontaktów, a tym samym wykluczony z konkursu.

Pamiętaj, aby podczas rejestracji lub podczas zawodów włączyć funkcję czatu, klikając zakładkę, aby wyświetlić wszystkie wiadomości lub samodzielnie wysłać wiadomość. Możesz również utworzyć konto z niezgodą jako drugorzędnym środkiem komunikacji podczas mistrzostw, aby rozwiązać wszelkie potencjalne problemy. Można to również zrobić za pośrednictwem grupy Oware Whatsapp.

Aby uniknąć rozczarowania w tym dniu, zdecydowanie zaleca się wzięcie udziału w cotygodniowych turniejach treningowych, zaplanowanych w soboty od 15:30 do 17:30 czasu polskiego, „Zapisz się” zaczyna się o 15:15 czasu polskiego, aby zaznajomić się jak funkcjonuje pokój turniejowy i jak poprawnie zapisać się do udziału w mistrzostwach.

W dniu zawodów kliknij zakładkę turniej z pokoju ashanti, a następnie kliknij numer turnieju: TBA. Gdy to zrobisz, zostaniesz poproszony o kliknięcie „tak” lub „nie”, aby „zapisać się” na mistrzostwa. Jeśli zarejestrowałeś się, aby wziąć udział w zawodach, kliknij „tak”. gdy to zrobisz, wejdziesz do pokoju mistrzostw, gdzie powinieneś zobaczyć swoją nazwę użytkownika z 0.0. Jeśli nie widzisz 0.0, to przypadkowo kliknąłeś „nie”, co czyni Cię obserwatorem. Aby temu zaradzić, opuść pokój mistrzostw i wejdź ponownie, upewniając się, że po wyświetleniu monitu klikniesz „tak”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The 2nd Online Polish Oware Championship tournament no. TBA is scheduled to take place on Sunday 22nd May 2022 from 15:30 CEST, on the Playok / Kurnik platform, 'Sign Up' begins at CEST. This championship as the title indicates is for Polish based players only and is planned to be an annual event. Registration is free and can be done from the events webpage on this website. To register please click the RSVP tab.

It is a prerequisite that before registering for the championship that you have a playok username, as this is asked for on the registration form. If you haven’t got one you can register on playok from: https://www.kurnik.pl/rejestracja.phtml

Please be aware that if you do not supply us with a playok username during the registration process and we do not recognise your username you will not be added to the contacts list and thus excluded from the competition.

During the sign up period or during the competition do remember to turn on the chat room function by clicking the tab, to view all messages or send a message yourself. You can also create an account with discord as a secondary means of communication during the championship to resolve any potential problems. This can also be done through the Oware Whatsapp group.

To avoid dissapointment on the day it is strongly adviced to take part in the weekly practice tournaments, scheduled on Saturdays from 15:30 - 17:30 Polish time, 'Sign Up' begins at 15:15 Polish time, so that you become familar with how the tournament room functions and how to sign up correctly to participate in championships. 

On the day of the competition click the tournament tab from the ashanti room, then click on the tournament number: TBA. When you do this you will be prompted to click 'yes' or 'no' to 'Sign Up' for the championship. If you have registered to compete click 'yes'. once this is done you will enter the championship room, where you should see your username with 0.0 besides it. If you do not see 0.0 then you inadvertently clicked 'no' which makes you an observer. To remedy this, leave the championship room and re-enter making sure you click 'yes' when prompted.

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page